צוות רואי החשבון של משרדנו, מתמחה בביקורת ועריכת דוחות כספיים של מגוון חברות בענפי המשק השונים, בהתאם לתקני הביקורת וכללי החשבונאות הרלוונטיים.
תהליך הביקורת כולל עיבוד המידע החשבונאי, עריכת הדוח הכספי בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, ביקורת הדוח הכספי תוך מתן דגש לנאותות הדיווח הכספי ומתן מענה לסוגיות חשבונאיות ומיסויות. בנוסף כולל ההליך ביקורת דוח ההתאמה למס המתאים את רווחי החברה לצורך מס בהתאם לפקודת מס הכנסה והתקנות השונות.

אנו מלווים את החברה ובעלי השליטה לאורך כל השנה, במתן מענה לסוגיות שוטפות העולות, עריכת תחזיות מס ומתן ייעוץ בנושאים חשבונאיים ומיסויים.

סגירת תפריט