החל מתיקון 132 לפקודת מס הכנסה תושב ישראל חייב במס על הכנסות שהפיק הן בישראל והן מחוץ לישראל. על כן, תושבי ישראל המשקיעים בחברות זרות, בני"ע סחירים באמצעות בנקים או ברוקרים בחו"ל, בנדל"ן בחו"ל או כל השקעה אחרת מחוץ לישראל אשר מניבה להם הכנסות חייבים בדיווח על ההכנסה ותשלום המס בגינה בישראל. כנגד המס שיחול בישראל ייתכן וניתן יהיה לקזז את המס ששולם בחו"ל על ההכנסה ואף לקזז הפסדים שנבעו לנישום. למשרדנו הניסיון והידע בעריכת דוחות המס בהתאם לכללי הדיווח בישראל – פנו אלינו לבדיקת חובת הדיווח וחבות המס הצפויה.

לקריאה בהרחבה על מיסוי הכנסות זרות ראה מאמרנו בנושא.

סגירת תפריט