הצהרת הון הינה דוח המפרט על כלל נכסיו והתחייבויותיו של הנישום. מדובר באחד מן הכלים המשמעותיים של רשות המסים בכדי לאמוד את היקף הכנסותיו של הנישום ע"י השוואות הנערכות בהיקף הנכסים וניתוח ההפרשים בין הצהרת הון עדכנית לקודמתה.

על כן, ישנה חשיבות מכרעת למילוי הצהרת ההון בצורה יסודית ונכונה.

מרבית העצמאים שפותחים עסק חדש ובעלי מניות שפותחים חברה חדשה נדרשים להגיש הצהרת הון ראשונה לרשות המסים וכל כמה שנים נדרשים להגיש הצהרה מעודכנת.

למשרדנו ניסיון רב שנים בהכנת הצהרות הון וניתוח הפרשים. 

 
סגירת תפריט