חשבות שכר – משרדנו מעניק שירותי חשבות שכר הכולל עיבוד, הכנת משכורות, הפקת תלושי שכר ,הפקת דוחות ניהוליים ממערכת השכר, דיווח מקוון לרשות המסים ולביטוח הלאומי תוך שמירה על חיסיון הנתונים.

למשרדנו ידע וניסיון נרחב בתחום דיני העבודה, ביטוח לאומי, מס הכנסה ובתחום הפנסיוני.

שכר בכירים – משרדנו מציע שירותי חשבות שכר לנושאי משרה בכירים, המאפשר הפרדה, שמירה על חיסיון מלא של נתוני שכר הבכירים ודיווח נפרד משאר עובדי החברה . 

סגירת תפריט