משרדנו מעניק מגוון שירותים לחברות זרות הפועלות בישראל כגון : ייצוג חברות זרות בהתאם להוראות ס' 60 לחוק מע"מ וס' 68ב לפקודת מס הכנסה, ניהול חשבון בנק בנאמנות, מתן שירותי הנהלת חשבונות בשפה האנגלית ובשני מטבעות (מט"ח ומט"י), עריכת דוחות כספיים ,דוחות התאמה למס, דוחות ניהוליים וכן שירותים נלווים נוספים.

סגירת תפריט