מיסוי פרישה

מיסוי פרישה

פטור ממס על הפנסיה, מיסוי מענקי פרישה, קיבוע זכויות ומה שביניהם :

הידעת כי כל פורש המגיע לגיל פרישה זכאי לפטור ממס על הכנסתו מקצבה  או על הכנסתו מהיוון קצבאות ? פטור אשר עשוי לחסוך אלפי ש"ח בשנה !

סעיף 9א לפקודת מס הכנסה קובע את גובה הפטור לו זכאי פורש אשר הגיע לגיל פרישה בגין הכנסתו מ – "קצבה מזכה".

מהי "קצבה מזכה" ? – אלו אותן קצבאות להם אנו זכאים מקופת גמל (קרן פנסיה\ביטוח מנהלים) או קצבאות מאת מעביד (פנסיה תקציבית) או קצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה.

*** יש לשים לב כי הקצבה המזכה אינה כוללת סכומים אשר במועד ההפקדה חויבו במס או לא היו זכאים להטבה בשל הפקדתם (למשל הפקדות מעביד מעל התקרה המותרת) אלו ייחשבו כ- "קצבה מוכרת" ויהיו פטורים ממס במלואם. כמו כן, גם לקצבת שאירים נקבע פטור נפרד.

מהו גובה הפטור לו אנחנו זכאים בגין ההכנסה מקצבה מזכה ?  

גובה הפטור עשוי להגיע עד לסך של 4,106 ₪ לחודש בשנת 2018 (49,272 ₪ בשנה) .

ע"פ הוראות סעיף 9א  גובה הפטור החל משנת 2020  צפוי לגדול ל- 5,614 ₪ לחודש ( 67,375 ₪ לשנה) .

אז כיצד מחושב גובה הפטור לו אנחנו זכאים ?

למעשה כל אחד זכאי לתקרת הון פטורה – פטור ממס אותו הוא יכול לנצל כאמור כנגד הכנסות מקצבה או היוון קצבאות וגם כנגד הכנסות ממענקי פרישה !

כידוע כאשר אדם עוזב את מקום עבודתו הוא זכאי (לפי בחירה) לפטור בגין מענקי פרישה ("כספי הפיצויים"). גובה הפטור – משכורת אחרונה כפול שנות עבודה אך לא מעל התקרה של 12,230 ₪ לכל שנת עבודה (נכון לשנת 2018).

המשמעות היא כי משיכת כספי פיצויים פטורים פוגעת ביתרת ההון הפטור ובכך הפטור העתידי על הפנסיה ייפגע.

לא זאת בלבד, סעיף 9א קובע את "נוסחת השילוב" אשר קובעת כי על כל 1 ₪ של פטור פיצויים שננצל תפגע יתרת ההון הפטור ב 1.35 ₪, כך שהפגיעה בפטור שנקבל על הקצבה הינה משמעותית ביותר !

אלו אלטרנטיבות קיימות לניצול הפטור בגין כספי פיצויים ?

כספי פיצויים שמופקדים בקופת הגמל של העובד ניתן לייעד לקצבה ("רצף קצבה") ובכך להגדיל את הפנסיה החודשית. לחילופין ניתן למשוך את כספי הפיצויים ולבחון אם לנצל פטור בגינם.

כספי פיצויים המשולמים ישירות ע"י המעסיק לא ניתן לייעד לקצבה ויש לבחון אם כדאי לנצל את הפטור בגינם או לשמר את הפטור לקבלת הפנסיה.

יש לזכור כי לגבי כספי פיצויים חייבים במס ניתן לעשות פריסת מס ("פריסת פיצויים") ובכך להפחית את נטל המס בצורה משמעותית – מהלך שעשוי גם כן לחסוך לפורש אלפי ש"ח. ניתן לפרוס את ההכנסה קדימה לפי יחס של שנת פריסה לכל ארבע שנות עבודה אך לא יותר משש שנים בסך הכל. יודגש כי פריסת פיצויים מחייבת את הפורש בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה לכל אחת משנות הפריסה.

האם יש כלל אצבע כמה פטור לנצל כנגד כספי הפיצויים אם בכלל ?

אין כלל אצבע, לכל פורש הכנסה שונה מפנסיה ומענקי פרישה, חסכונות שונים והעדפות שונות. על כן, התשובה תהיה שונה לכל פורש. מה שחשוב הוא להתייעץ ולתכנן את הפרישה כדי לקבל את ההחלטות הנכונות בעבורך בזמן הנכון.

אם ניצלתי את הפטור מקסימלי בגין כל כספי הפיצויים ששולמו לי עדיין אהיה זכאי לפטור על הפנסיה?

התשובה היא כן ! המנגנון של נוסחת השילוב לוקח בחשבון רק מענקים פטורים ששולמו במהלך 32 שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות ואלו כאמור מוגבלים עד לגובה התקרה. לכן בכל מצב תישאר לפורש יתרת הון פטורה אותה יוכל לנצל כנגד הכנסותיו מקצבה או היוון קצבאות.

 

האם מקבלים את הפטור על הפנסיה באופן אוטומטי ?

לא, על מנת שפורש יוכל לנצל את הפטור המגיע לו כנגד הכנסותיו מקצבאות או היוון קצבאות ישנו הליך אשר נקרא "קיבוע זכויות" , הליך המצריך הגשת טפסים לפקיד השומה בליווי אסמכתאות.

במסגרת קיבוע הזכויות מציינים את סכומי המענקים הפטורים שקיבל הפורש בעברו ומה היא יתרת ההון הפטור.  הפורש נדרש להחליט כיצד הוא מעוניין לנצל את יתרת ההון הפטור האם כנגד הכנסותיו מקצבה ו\או היוון קצבאות ובכך לקבע את זכויותיו.

יש להדגיש כי אדם אשר הגיע לגיל הפרישה (62 לאשה, 67 לגבר) אשר ממשיך לעבוד במקום עבודתו ובנוסף מקבל פנסיה יכול להנות גם כן מפטור על הכנסתו מפנסיה. גם במקרה זה יש לבצע קיבוע זכויות אשר במסגרתו ניתן יהיה לשמר פטור למענקי פרישה עתידיים שיתקבלו עם עזיבתו את מקום עבודתו.

את קיבוע הזכויות יש לבצע עם הגיעו של הפורש/ת ל-"גיל הזכאות" (גיל הפרישה או הגיל שבו החל הפורש לקבל קצבה כמאוחר). ללא ביצוע קיבוע הזכויות לא יינתן הפטור על הפנסיה.

יש לשים לב כי לאחר ביצוע קיבוע הזכויות הפורש יכול להתחרט מהחלטותיו במשך 90 יום בלבד, לאחר מכן הזכויות מקובעות !

תכנון נכון של הליך הפרישה וקיבוע הזכויות בפרט יאפשר לפורש לנצל באופן מיטבי את הפטורים המגיעים לו על הכנסתו מקצבאות ומענקי הפרישה ולהביא לחסכון משמעותי במס.

לכן מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי בנושא. משרדנו מסייע לפורשים בהליך הפרישה לרבות ייעוץ והכוונה, טיפול בקיבוע זכויות, פריסת כספי הפיצויים, קבלת האישורים ממס הכנסה והגשת דוחות שנתיים.

יודגש כי בכל מקרה של עזיבת עבודה מומלץ לבצע בדיקת זכאות להחזרי מס.

הגעת לגיל הזכאות ועדיין לא ביצעת קיבוע זכויות ? – לא מאוחר מידי, פנה למשרדנו ייתכן והינך זכאי להחזרי מס בגין שנים קודמות.

לפרטים ניתן לפנות לרו"ח רז דביר ממשרדנו.

כל הכתוב במאמר זה הינו מידע תמציתי ולא מחייב של הוראות החוק.

סגירת תפריט