הליך הפרישה מלווה בהחלטות רבות שעל הפורש לקבל וליישם. תכנון הפרישה בכלל ובפרט היבטי המס הינם הכרחיים כדי לאפשר לפורש לשמר רמת חיים גבוהה ככל שניתן. משרדנו מסייע לפורשים בהיבטי המיסוי השונים החלים בעקבות פרישה על מנת לאפשר לפורש מיצוי מירבי של זכויותיו בקבלת כספי הפיצויים, קצבאות ותגמולים. בין שירותנו בתחום זה :

  • קיבוע זכויות לניצול מיטבי של יתרת ההון הפטור
  • רצף קצבה\פיצויים
  • טיפול בפטור על קצבה מזכה\מוכרת
  • קבלת כספי פיצויים וניצול פטור בצורה מיטבית 
  • משיכת כספי תגמולים והיוון קצבאות
  • פריסת פיצויים והגשת דוחות מס
סגירת תפריט